Βλέπετε 4117–4137 από 4235 αποτελέσματα

Shop

Zentratherm ZCP Χάλκινος 120Lt/1,6m² με Συλλέκτη Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

120

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

1,6

Zentratherm ZCP Χάλκινος 160Lt/2,3m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,3

Zentratherm ZCP Χάλκινος 160Lt/2,40m² με Συλλέκτη Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,4

Zentratherm ZCP Χάλκινος 160Lt/3,2m² με Συλλέκτες Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3,2

Zentratherm ZCP Χάλκινος 160Lt/3m² με Συλλέκτες Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3

Zentratherm ZCP Χάλκινος 200Lt/2,3m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

200

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,3

Zentratherm ZCP Χάλκινος 200Lt/2,40m² με Συλλέκτη Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

200

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,4

Zentratherm ZCP Χάλκινος 200Lt/3,2m² με Συλλέκτες Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

200

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3,2

Zentratherm ZCP Χάλκινος 200Lt/3,4m² με Συλλέκτες Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

200

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3,4

Zentratherm ZCP Χάλκινος 300Lt/3,8m² με Συλλέκτες Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

300

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3,8

Zentratherm ZCP Χάλκινος 300Lt/4,6m² με Συλλέκτες Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

300

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

4,6

Zentratherm ZCP Χάλκινος 300Lt/4,8m² με Συλλέκτες Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

300

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

4,8

Zentratherm ZCP Χάλκινος 300Lt/4m² με Συλλέκτες Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

300

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

4

Zentratherm ZCP Χάλκινος Οριζόντιο 160Lt/2,3m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,3

Τοποθέτηση

Οριζόντια

Zentratherm ZCP Χάλκινος Οριζόντιο 160Lt/2,40m² με Συλλέκτη Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Χάλκινο

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,4

Τοποθέτηση

Οριζόντια

Zentratherm ZGL Glass 120Lt/1,50m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Glass

Λίτρα

120

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

1,5

Zentratherm ZGL Glass 150Lt/2m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Glass

Λίτρα

150

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2

Zentratherm ZGL Glass 160Lt/2,3m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Glass

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,3

Zentratherm ZGL Glass 160Lt/3,4m² με Συλλέκτες Phaethon

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Glass

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3,4

Zentratherm ZGL Glass 160Lt/3m² με Συλλέκτες Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Glass

Λίτρα

160

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

2

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

3

Zentratherm ZGL Glass 200Lt/2,3m² με Συλλέκτη Atlas

Brand

Zentratherm-s

Υλικό

Glass

Λίτρα

200

Συλλέκτης

Επιλεκτικός συλλέκτης

Αριθμός συλλεκτών

1

Τύπος λειτουργίας

Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας για αντλία θερμότητας

Βάση

Κεραμοσκεπή, Ταράτσα

Επιφάνεια(m2)

2,3