Βλέπετε 1–21 από 155 αποτελέσματα

Fan coil

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐102LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

5

Θερμική απόδοση(K/w)

5,9

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐119LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

5,3

Θερμική απόδοση(K/w)

6,45

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐22LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

1,4

Θερμική απόδοση(K/w)

2

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐34LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

1,9

Θερμική απόδοση(K/w)

2,3

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐51LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

2,8

Θερμική απόδοση(K/w)

3,4

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐68LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

3,2

Θερμική απόδοση(K/w)

3,8

Gree Fan Coil Δαπέδου Εμφανές FP‐85LM/D‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

4,25

Θερμική απόδοση(K/w)

4,9

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐102ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

5,2

Θερμική απόδοση(K/w)

6

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐136ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,35

Θερμική απόδοση(K/w)

6,7

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐170ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

8,9

Θερμική απόδοση(K/w)

10,8

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐204ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

9,9

Θερμική απόδοση(K/w)

12,2

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐34ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

1,9

Θερμική απόδοση(K/w)

2,4

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐51ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

2,8

Θερμική απόδοση(K/w)

3,4

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐68ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

3,5

Θερμική απόδοση(K/w)

4,1

Gree Fan Coil Δαπέδου Οροφής FP‐85ZD‐K(E)

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

3,6

Θερμική απόδοση(K/w)

4,2

Gree Fan Coil Καναλάτο FP‐102WAH/GHL‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

5,2

Θερμική απόδοση(K/w)

6,3

Gree Fan Coil Καναλάτο FP‐136WAH/GHL‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,9

Θερμική απόδοση(K/w)

8,2

Gree Fan Coil Καναλάτο FP‐170WAH/GHL‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

7,2

Θερμική απόδοση(K/w)

9,2

Gree Fan Coil Καναλάτο FP‐204WAH/GHL‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

10,2

Θερμική απόδοση(K/w)

12

Gree Fan Coil Καναλάτο FP‐34WAH/GHL‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

2

Θερμική απόδοση(K/w)

2,3

Gree Fan Coil Καναλάτο FP‐51WAH/GHL‐K

Διαστάσεις 80 × 80 × 30 cm
Brand

Gree

Ψυκτική απόδοση(K/w)

3,1

Θερμική απόδοση(K/w)

3,5