Βλέπετε 1–21 από 87 αποτελέσματα

Shop

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/1000

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

1000

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/1100 – 1519 k/cal

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

1100

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο

Θερμίδες (K/cal)

1519

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/1200

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

1200

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/1600- 2929 k/cal

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

1600

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Τρίστηλο

Θερμίδες (K/cal)

2929

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/2000- 3681 k/cal

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

2000

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Τρίστηλο

Θερμίδες (K/cal)

3681

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/400

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

400

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/500

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

500

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/600

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

600

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/700 – 967 k/cal

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

700

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο

Θερμίδες (K/cal)

967

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/800

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

800

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 400/900 – 1242 k/cal

Brand

Intrapanel

Ύψος

400

Μήκος

900

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο

Θερμίδες (K/cal)

1242

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/1000

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

1000

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/1100

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

1100

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/1200

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

1200

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/1400

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

1400

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/1600

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

1600

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/1800

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

1800

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/2000

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

2000

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/400

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

400

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/500

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

500

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο

Intrapanel Θερμαντικό σώμα 600/600

Brand

Intrapanel

Ύψος

600

Μήκος

600

Τύπος Βρόγχου

Εξωτερικού Βρόγχου

Τύπος στηλών

Δίστηλο, Μονόστηλο, Τρίστηλο