Όροι χρήσης 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/03/2023

Καλώς ήρθατε στην b2benergymarkt! 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

1. Εγγραφή λογαριασμού και πρόσβαση

1.1. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, οι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν μια φόρμα εγγραφής και να εγκριθούν από εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να εγκρίνουμε ή να αρνηθούμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας βάσει ορισμένων κριτηρίων.

1.2. Μετά την έγκριση, οι χρήστες θα λάβουν διαπιστευτήρια σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει για ατομική τους χρήση και μόνο. Απαγορεύεται αυστηρά στους χρήστες να μοιράζονται τα διαπιστευτήρια σύνδεσής τους με τρίτους.

1.3 Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των διαπιστευτηρίων σύνδεσής τους. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους πρέπει να μας αναφερθεί αμέσως.

2. Χρήση των υπηρεσιών

2.1 Ο ιστότοπός μας διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου ενέργειας και κατασκευαστών προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε προϊόντα, να κάνουν παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας μας.

2.2 Οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για παράνομες ή απαγορευμένες δραστηριότητες.

2.3 Οι χρήστες συμφωνούν να μην κοινοποιούν τις τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας σε τρίτους ή κατασκευαστές. Η εμπιστευτικότητα είναι ζωτικής σημασίας για το επιχειρηματικό μας μοντέλο.

3.Παραγγελίες και πληρωμές

3.1 Οι χρήστες μπορούν να κάνουν παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας και να ειδοποιούνται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.2 Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται στους καθορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς μας πριν από την δρομολόγηση των παραγγελιών.

3.3 Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή του χρήστη, θα δρομολογούμε την αποστολή του προϊόντος απευθείας στον τελικό χρήστη.

4. Εμπιστευτικότητα

4.1 Η εμπιστευτικότητα είναι ύψιστης σημασίας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Οι χρήστες συμφωνούν να μην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτούν μέσω της ιστοσελίδας μας σε τρίτους.

4.2. Οι χρήστες συμφωνούν να μην προβούν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα της πλατφόρμας μας ή τις πληροφορίες που μοιράζονται σε αυτήν.

5. Τερματισμός λογαριασμού

5.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη, εάν πιστεύουμε ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή έχει εμπλακεί σε δόλιες ή μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες.

5.2 Σε περίπτωση τερματισμού λογαριασμού, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες μας θα ανακληθεί.

6. Περιορισμός της ευθύνης

6.1 Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπό μας. Οι περιγραφές και οι εικόνες των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στον ιστότοπό μας δημιουργήθηκαν με βάση τα στοιχεία που μας παρείχε ο εκάστοτε κατασκευαστής. 

6.2. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας.

7. Τροποποιήσεις των όρων παροχής υπηρεσιών

7.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση στον ιστότοπό μας.

7.2. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τακτική επανεξέταση των παρόντων όρων ώστε να ενημερώνονται για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@b2benergymarkt.gr