Βλέπετε 1–21 από 90 αποτελέσματα

Μονοφασική Split

Aux Αντλία θερμότητας Split Μονοφασική 4kw

Brand

AUX

Ψυκτική απόδοση(K/w)

4,5

Θερμική απόδοση(K/w)

4,3

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Χαμηλών θερμοκρασιών

WiFi

Standard

Aux Αντλία θερμότητας Split Μονοφασική 6kw

Brand

AUX

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,6

Θερμική απόδοση(K/w)

6,25

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Χαμηλών θερμοκρασιών

WiFi

Standard

Bosch Αντλία Θερμότητας CS3400i AWS 10kW Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

9,4

Ψυκτική απόδοση(K/w)

9

Bosch Αντλία Θερμότητας CS3400i AWS 12kW Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

9,9

Ψυκτική απόδοση(K/w)

10,1

Bosch Αντλία Θερμότητας CS3400i AWS 14kW Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

9,9

Ψυκτική απόδοση(K/w)

10,1

Bosch Αντλία Θερμότητας CS3400i AWS 8kW Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

8

Ψυκτική απόδοση(K/w)

8,4

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 13 / AWB 13-17 Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

13,2

Ψυκτική απόδοση(K/w)

13

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 13 / AWE 13-17 Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

13,2

Ψυκτική απόδοση(K/w)

13

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 13 / AWM 13-17 Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

13,2

Ψυκτική απόδοση(K/w)

13

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 13 / AWMS 13-17 Μονοφασική

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

13,2

Ψυκτική απόδοση(K/w)

13

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 5 / AWB 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

5,4

Ψυκτική απόδοση(K/w)

4,86

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 5 / AWE 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

5,4

Ψυκτική απόδοση(K/w)

4,86

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 5 / AWM 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

5,4

Ψυκτική απόδοση(K/w)

4,86

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 5 / AWMS 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

5,4

Ψυκτική απόδοση(K/w)

4,86

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 7 / AWB 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

7,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,71

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 7 / AWM 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

7,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,71

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 7 / AWMS 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

7,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,71

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 7 / AWΕ 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

7,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

6,71

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 9 / AWB 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

9,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

8,75

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 9 / AWE 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

9,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

8,75

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready

Bosch Αντλία Θερμότητας Inverter Compress 6000 AW 9 / AWΜ 5-9

Brand

Bosch

Θερμική απόδοση(K/w)

9,6

Ψυκτική απόδοση(K/w)

8,75

Τεχνολογία

Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ

Είδος

Μεσαίων θερμοκρασιών

WiFi

Ready